Šelmy

Řád šelem patří do třídy savců a obsahuje asi 260 živočišných druhů. Jsou to buď masožravci nebo všežravci,
kteří si masitou složku potravi obstarávají lovem. Jsou to jedni z nejúspěšnějších predátorů v živočišné říši vůbec.

Obecná charakteristika

Tělesné znaky

Šelmy bývají rychlé a mrštné, mají bystré smysly (hlavně zrak, sluch a čich). Nemají klíční kost ani slepé střevo. Na předních nohou mají pět prstů, na zadních pouze 4. Zuby jsou velmi silné a ostré,
protože jsou uspůsobené k zabití a rozporcování kořisti. S tím souvisí také silný spánkový sval, který má nejvyšší účinnost při otevřené tlamě. Spodní čelist se pohybuje pouze v jedné rovině. Ty které jsou výhradně masožravé mají dobře vyvinuté trháky. Dlouhé nohy napomáhají rychlému běhu.Způsob života

Většina šelem si chrání svá teritoria, která si označují pachovými značkami, které používají mimo jiné také k vábení partnera. Dalšími způsoby komunikace jsou různé výrazy ve tváři a řeč těla. Mezi šelmami existují tři druhy společenského uspořádání:
U nás v České republice výskyt velkých šelem není příliš velký. V hojnější míře se u nás vyskytují spíše menší šelmi jako liška, kuna, jezevec nebo vydra.

Druhové rozdělení

Šelmy se dělí na podřády psotvárných a kočkotvárných a dále na jednotlivé řády. Více o druhovém rozdělení najdete zde